Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Ahoj"

Bản dịch của"Ahoj"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? ahoj
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? ahoj
A: Jestli pozdravíme, použíme hi. Ale jestli opustíme, použíme bye.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? e.g. ahoj
A: Hi or Hello 🙂
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? ahoj
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? ahoj:-) pomůže mi někdo s prekladem této věty?:-) Řekni mi, jak jednáš se zvířaty, a já ti řeknu, kdo jsi. poprosil bych do angličtiny nebo do spanelstiny prosím:-)
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Ahoj"

Q: ahoj
cái này nghe có tự nhiên không?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: ahoj cái này nghe có tự nhiên không?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

ahoj

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý