Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Allah"

Ý nghĩa của "Allah" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: “By Allah, miserable would always be the man who owns no camels,” wrote the Somali poet Qawdhan Duale. It took 78 camels but Mohamed Isaaq is no longer miserable. có nghĩa là gì?
A: Yes, it means he's not miserable anymore because he has many camels.

Because the text could be interpreted as: even if you have only ONE camel, you would stop being miserable.

You can interpret it as, "it took 78 camels, but (at least) Mohamed Isaaq is not miserable (anymore).


Q: Allah ap ko hifz amaaan mai rakai có nghĩa là gì?
A: it means, “May Allah bless you.”
Q: Allah ap ko is kam mai taraqi dy có nghĩa là gì?
A: It means Allah will bless you.
Q: 'Allah' có nghĩa là gì?
A: name of the god of the muslims

Bản dịch của"Allah"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? Allah maf kare
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? Allah ka shukr hai
A:
thanks of God ' 😇
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? Allah ım o nasıl bir oda

hayal gibi, rüya gibi
A: God, what a beautiful room it is, like a dream! (hayal ve ruya her ikisini dream olarak cevirebilirsiniz)
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Allah razı olsun
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? Allah a emanet ol
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Allah"

Q: 1) I am so grateful to Allah to give me all what I had until now.
2) I appreciate what I realize on my life.
3) I am thankful to be healthy today . cái này nghe có tự nhiên không?
A: I am so grateful for all that Allah has given me until now.
I appreciate what I have learned so far in my life.
I am thankful that I am healthy today.
Q: which one is correct " my Allah guides you to the right path " or " my Allah guide you to the right path"
Q: Allah Gives you more health and long life and make you happy always too

A: Allah gives you better health, a long life, and will always make you happy.
Q: ‎I am so calm because I am here
I thank Allah, he gave me everything good
An endless thanks cái này nghe có tự nhiên không?
A: It is understandable but doesn’t make total sense. If you want to keep it concise then it is okay but an improvement would be:

I am so calm (or serene) because I am here
I thank Allah, he gave me
Everything that is good
I thank him endlessly

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

allah

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý