Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Alone"

Ý nghĩa của "Alone" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: alone có nghĩa là gì?
A: It means Itself
Q: alone có nghĩa là gì?
A: Most of the time it simply means 一人で.

Sometimes it means feeling like nobody cares about you, nobody loves you, 愛されない気持ち.

For example,

"When my wife looked at me and said she wanted a divorce, I felt so alone."
Q: All alone có nghĩa là gì?
A: Totally by his or her self ... it just means very alone , “after her all family died, she felt all alone
Q: you and you alone có nghĩa là gì?
A: It just means "just you"
For example: "I want to see you and you alone" = "I want to see you and nobody else" (only you)

Câu ví dụ sử dụng "Alone"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 1*Let alone..
A: @David_Jashi

"Let alone" comes after a (usually negative) statement.

"I don't want to go with you, let alone your friends"

"It's amazing that you thought of it, let alone the fact that you somehow did it"

"I can't afford this, let alone three"
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với alone.
A: “Are you alone right now?”

“Why are you alone?”

“Is that person alone?”

“Did you come alone?”

“Is that dog alone?”

“Will you be okay alone?”

I hope these helped!!
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với at least I alone.
A:
In this instance, you can say, “At least I alone will glorify His Name”.
It’s perfect for a sermon because that’s the type of language that is used.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với alone.
A: "I like to work alone."

"I feel alone sometimes."

"I like being alone, but I dislike being lonely."
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với alone.
A: Leave me alone.

I just want to be alone right now.

If you let me come over, you wouldn't have to be alone right now.

I am more productive when left alone and not bothered.

Từ giống với "Alone" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa alone và lonely ?
A: Alone= Sozinho
Lonely= Solidário

Há várias palavras em inglês que mudam de significado ao adicionar o sufixo "ly" no final. exemplos:
Friend: Amigo
Friendly: Amigável
Bad: Mal
Badly: Maldoso
Love: amor
Lovely: amoroso
Q: Đâu là sự khác biệt giữa alone và on my own ?
A: "Alone" means for example that you are only 1 men in a room.
And "on my own" means that you can do something without any help.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa alone và lonely ?
A: "Lonely" is a feeling, so we say that we "feel lonely," whereas "alone" is a state in which there is no one else with us (physically or sometimes spiritually). "Alone" is usually used in the physical sense that there are no other people in our space but not always because we can also "feel alone" in a non-physical sense. Hope this helps.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa alone và lonely ?
A: lonley is the feeling:i feel lonley in this city. alone is the state that you are in like when there is no one there with you :I'm alone in my house right now
Q: Đâu là sự khác biệt giữa alone và lonely và I enjoy being alone . và I enjoy being lonely . ?
A: Alone means there is no one around you. Lonely means that you feel like no one is around but you wish someone was. I enjoy being alone means that you enjoy spending time away from other people. I enjoy being lonely sounds a bit strange, like saying 'I enjoy being sad.'

Bản dịch của"Alone"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? alone
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? alone
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? alone
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? I'm alone
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? alone

Những câu hỏi khác về "Alone"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm alone.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: alone cái này nghe có tự nhiên không?
A: Yes, it sounds natural. Good job!
Q: alone cái này nghe có tự nhiên không?
A: It sounds more like alen than alone.
try to put more emphasis on the 'O'.
Q: alone forever cái này nghe có tự nhiên không?
A: @Andres_Montero: Eso depende de que es lo que quieras decir

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

alone

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý