Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Anderson"

Những câu hỏi khác về "Anderson"

Q: Yes.i’ve started on the anderson order cái này nghe có tự nhiên không?
A: If Anderson is the customers name, then

"Yes, I've started on Anderson's order."

If Anderson is not a person's name, then

"Yes, I've started on the Anderson order"

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

anderson

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý