Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Bolo"

Ý nghĩa của "Bolo" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: bolo có nghĩa là gì?
A: What does the Portuguese word "bolo" mean in English? Cake (large item) or a pastry (small baked goods, usually sweet). The English word bolo refers to a type of tie (gravata) popular out West.
Q: bolo có nghĩa là gì?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: bolo
có nghĩa là gì?
A: A bolo is a tool used by hunters to snare animals. It has 2-3 weights connected by ropes. You spin it and then throw it at the animal's legs and it wraps around them to tangle it.

A bolo is also the name of a style of necktie with a thin chord and two metal balls at either end; possibly due to it's resemblance of the snaring tool.
Q: bolo có nghĩa là gì?
A: Anche una cravatta che ha fatto di corda ed è tenuto in posizione con una fibbia ornamentale. Qualche volta è associata ai vestiti Western (da cowboy.) Mi sembra che vadano in e fuori da moda.

Câu ví dụ sử dụng "Bolo"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với bolo.
A: Bolo = cake.

"Chocolate cake is my favorite kind."
"I had birthday cake every year, when I was a kid."

Bản dịch của"Bolo"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? bolo
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? bolo
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? bolo
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? bolo de milho
A: Corn cake, mas na América, pessoas dizem "corn bread" (pão de milho)

Những câu hỏi khác về "Bolo"

Q: bolo cái này nghe có tự nhiên không?
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm bolo.
A: I'm not sure what bolo you're asking about. But if it's the long machete-like knife then this is how it is pronounced. Hope it helps
Q: bolo

cái này nghe có tự nhiên không?
A: It's not a word in English, only an acronym. So it's BOLO if you mean = be on the lookout.
Q: bolo cái này nghe có tự nhiên không?

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

bolo

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý