Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Cae"

Bản dịch của"Cae"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? no me cae bien
A: I don't like him/her
o
We don't get along
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? Me cae mal/bien una persona
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? Me cae mal
A: I don't like him/her
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? ella/el me cae mal en una forma coloquial
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Cae"

Q: En qué estación cae la lluvia en los Estados Unidos.
A: Spring and fall / La primavera y el otono

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

cae

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý