Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Da"

Ý nghĩa của "Da" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: Dat’ll smart in da marrnin baey! and a trip down to Primani for a new pair of kecks! có nghĩa là gì?
A: “That’ll (smart) in the morning boy!” I don’t actually know what the word “smart’ means or is slang for. Usually the phrase is “that’ll hurt in the morning” so it might be “hurt”.

Next is “A trip down to Primark (name of a cheap clothing stores found all around the UK) for a new pair of trousers.”

I’ve tried my best to answer but I believe this is Scottish slang and as I’m English and not Scottish I could be incorrect.
Q: You "da" bestest (I don't understand the "da" in the sentence. Is that means "do a"?) có nghĩa là gì?
A: It's a way to say "the".
Q: do you know da wae có nghĩa là gì?
A: Do you know da wae = Do you know the way

It’s a kinda old meme with ‘Ugandan Knuckles’.
Are you just now hearing about it?
Q: "you da man!" có nghĩa là gì?
A: you can say it to anyone! haha I havent heard people say it in awhile though
Q: you are da man có nghĩa là gì?
A: "You are the best" (to a guy)

Câu ví dụ sử dụng "Da"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với da rotina, dia-a-dia.
A: My daily (day to day) routine in the morning is to wake up, wash my face and brush my teeth.
My night routine is to take a shower, brush my teeth and put on my pajamas.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với da zero a cento.
A: da zero a cento = from zero to one hundred

"he got mad suddenly, from zero to one hundred"
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với da hora,foda,vai se foder,vou comer tua mãe.
A: foda→shit
“Shit!Not again?”

vai se foder→fuck yourself
“Go fuck yourself,retard!”

vou comer tua mãe→i'm gonna eat(fuck)your mother
“Keep your ass off me or I'll fuck your mama.”

mas o que é ''da hora''?
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với da bomb.
A: "This food is da bomb!"
However, you won't really hear this expression being used often.

Từ giống với "Da" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa Though no começo da frase và Though no final da frase? ?
A: “Embora” geralmente não é usado ao terminar uma frase, mas é usado logo antes de uma vírgula.
"embora" significa aproximadamente "no entanto", ou "apesar do que acabei de dizer na (s) sentença (s) antes desta"
Q: Đâu là sự khác biệt giữa da và weil ?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Bản dịch của"Da"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? No se me da bien hablar ingles, por favor hable mas despacio
A: Se dice: I don't really speak English, could you speak more slowly please?" :)
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? café da manhã
A: Se diz : Breakfast. Outra palavra que tem relação com breakfast é o famoso 'brunch', combinação de Breakfast+lunch.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? A calçada da rua.
A: The sidewalk of the street.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? não é da sua conta, cara!
A: It's (it is) none of your business, guy.

It has nothing to do with you - Não tem nada a ver com você.

Ambas as frases são equivalentes no meu idioma.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Me da dos ordenes de papas, por favor
A: @carlosariel: Can you get me two orders of fries please?

Những câu hỏi khác về "Da"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm café da manhã e jantar.
A: Breakfast, Dinner
Q: a diferença na pronúncia da palavra " too "
e " to "
A: nenhuma diferença. two, to e too têm pronuncias iguais.
Q: " you da baddest"
what does it mean ?
A: it means "you are the coolest".
Q: da pra entender cái này nghe có tự nhiên không?
A: Work on the fluency , Theresa are long pauses between the words
Q: me da igual
A: I don't care!!
I don't mind!!

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

da

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý