Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Dall"

Bản dịch của"Dall"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? "dall' oggi al domani"
A: from today to tomOrrow

Những câu hỏi khác về "Dall"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm dall.
A: This is not a common word in English. What is the context?

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

dall

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý