Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Dearie"

Ý nghĩa của "Dearie" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: dearie có nghĩa là gì?
A: a playful or pleasant way of saying dear when talking to someone. mostly the older generations use dearie

Câu ví dụ sử dụng "Dearie"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với "dearie".
A: Thank you so much!

Latest words

dearie

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý