Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Del"

Từ giống với "Del" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa Él está en América del Sur. và Está en América del Sur. ?
A: it kinda the same thing the only difference is Él = He
the first one is a person and the second one is more of a object that is from south Amercia
Q: Đâu là sự khác biệt giữa L'inglese del Regno Unito và L'inglese degli Stati Uniti ?
A: Il tuo italiano non è per niente male.... a parte un piccolo errore. Si dice... Spero di aver detto....... non spero di che aver detto 🙂

Bản dịch của"Del"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? “muelas del juicio”
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? estación del tren
A: train station
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? caída del cabello
A: You say "hair loss"
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? línea del tiempo
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Ladrón del tiempo
A: The common form is 'Thief of Time'. I think it's better to use this form.

Những câu hỏi khác về "Del"

Q: 1.No aprendí del accidente hasta que me contaran.
2.No supe del accidente hasta que me contaran.
3.No aprendí sobre el accidente hasta que me contaran. cái này nghe có tự nhiên không?
A: 2. No supe del accidente hasta que me contaron
Q: Después del verbo TELL hay que poner “that”?
Por ejemplo: I told that I was ill
A: No no es necesario ‘that’ (conjunción) es opcional
I told him I was going to the party ✔️
I told him that I was going to the party ✔️
Q: Después del verbo Try, se usa la forma -ing o el infinitivo acompañado por el to?
A: you can use both. try doing = experiment ( we know it's possible, we don't know if it will work). try to do = attempt ( we don't know if it's possible).

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

del

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý