Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Deluge"

Ý nghĩa của "Deluge" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: deluge có nghĩa là gì?
A: Literally it means a huge downpour of water, either as rain or perhaps as a flood. The word is often used as a verb, as in "I was deluged with offers of help".
Q: deluge có nghĩa là gì?
A: 大水 although sometimes it is used metaphorically like "a deluge of phone calls"

Câu ví dụ sử dụng "Deluge"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với deluge upon.
A: Thank you so much. I saw that word in a formal text so I supposed it would be very formal
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với deluge.
A: @Ri-na ‘Deluge’ means a lot of water, or metaphorically ‘a lot of something’.

When the dam burst several villages were caught in the deluge.

The BBC received a deluge of complaints.

Từ giống với "Deluge" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa "deluge" và "flood" ?
A: Deluge is a severe flood. "Deluge" is also a less commonly used word than "flood".

Những câu hỏi khác về "Deluge"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm deluge.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: deluge cái này nghe có tự nhiên không?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

deluge

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý