Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Democratic"

Câu ví dụ sử dụng "Democratic"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với democratic.
A: The Democratic Party won the election.
They seemed to be more democratic than anything.
I hope the Democratic Party wins.

Bản dịch của"Democratic"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? democratic
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Democratic"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm democratic.
A: Thank you very much
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm democratic .
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm democratic.

Latest words

democratic

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý