Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Di"

Ý nghĩa của "Di" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: Tôi muôn di choi có nghĩa là gì?
A: I want to go out
Q: di straw t có nghĩa là gì?
A: Do you mean distraught? That means very sad or upset.
Q: what di you do and look at mommy ? có nghĩa là gì?
A: ¿Qué hiciste?

Mira a mamá/mami (mandato dirigido hacia un niño pequeño/más joven)

Câu ví dụ sử dụng "Di"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với tôi di choi.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Từ giống với "Di" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa di "Today", "in modern times" và "nowdays" ?
A: Today, technology has made the world smaller.

In modern times, technology has made the world smaller.

Nowadays, technology has made the world smaller.


They all mean the same thing.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa you di "tu" và you di "voi" ?
A: Sometimes we might say "you all" if we need to clarify between singular and plural.....

Bản dịch của"Di"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Sí me di cuenta de eso
A: Yes, I realized that
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? How di you say on a polied that you hesitate on a reply or answer
A: The way you would ask the question for clarification is "How can you politely disagree with what someone else said" and to answer your question, there is no way to polity disagree other than to speak calmly and not force your opinion on them.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Me di cuenta que estan muchos estadounidenses gordisimos.
A: I realized that many americans are very fat
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? "no me di cuenta"
A: "I didn't realize" or "it didn't occur to me."
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? no me di cuenta
A: I believe it is "I don't see it"
It is like someone asked you: why you broke my window? You: Lo siento no me di cuenta/no me di cuenta. Sorry I didn't notice it. I didn't see it

Những câu hỏi khác về "Di"

Q: How do you say "the most"? do you say it like "di most" or like "de most"?
Q: Come di dice
‘Non so cosa cazzo sta succedendo nella mia vita’? In inglese(Stati Uniti)
A: I don't know what is happening in my life.
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm me di cuenta de eso .
A: I realized that.
Q: You din't know that I was looking at you cái này nghe có tự nhiên không?
A: Don't with an O.
Q: I din't buy any newpaper or magazines. I read them online cái này nghe có tự nhiên không?
A: I don't buy any newspaper or magazines. I read them online.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

di

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý