Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Dia"

Câu ví dụ sử dụng "Dia"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với dia.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Bản dịch của"Dia"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? ¿Qué dia fue ayer?
A: What day was it yesterday?
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? "dia sim, dia não"
A: every other day
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? dia de chuva
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? hoje​ é dia das mães
A: Today is Mother's Day.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? dia lluvioso
A: @jeidh: rainy day

Những câu hỏi khác về "Dia"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm dia.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm dia libre .
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: dia cái này nghe có tự nhiên không?
A: Sounds like day to me! good job!
Q: dia natural cái này nghe có tự nhiên không?
A: it sounded like you said "what's a baby?" 😅

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

dia

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý