Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Dipper"

Ý nghĩa của "Dipper" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: double dipper có nghĩa là gì?
A: it means you have dipped twice into a shared dip like hummus!
Q: dipper có nghĩa là gì?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Từ giống với "Dipper" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa dipper và ladle ?
A: I would say no one uses the word dipper outside of talking about the constellations in US English. Ladle is most commonly used.

Bản dịch của"Dipper"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? how do say dipper in tagalog.

Những câu hỏi khác về "Dipper"

Q: The dipper filled halfway with water is lighter than the one that filled up with it. cái này nghe có tự nhiên không?
A: The dipper filled halfway with water is lighter than the one that is filled completely with water.
Q: we Need go dipper cái này nghe có tự nhiên không?
A: you dont pronounce dipper well. try to pronounce better the "d"

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

dipper

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý