Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Diz"

Ý nghĩa của "Diz" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: se alguém diz pra mim "you're fine as fuck"? có nghĩa là gì?
A: significa que eres muy bonita pero lo están diciendolo de una manera fea. por ejemplo: "eres hermosa" es un piropo bonito pero si te dicen "que sabrosa te vez" también es piropo pero no suena muy bonito
Q: Me diz 5 perguntas com verbo To Be em Inglês có nghĩa là gì?
A: Tell me 5 questions with verb To Be in English
Q: like diz có nghĩa là gì?
A: It's a slang form of 'this'.

'this' is sometimes written very informally as 'dis', and so 'dis' can also be written as 'diz'.

So the sentence would be 'I woke up like this.'

Từ giống với "Diz" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa on, at, in, the, to the và se diz in my house or at home? ?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Bản dịch của"Diz"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? how do diz ansioso em aprender english?
A: "I am anxious to learn English."
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? como.se diz ontem foi meu aniversário em inglês
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Me diz o que você achou
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? diz se é verdade
A: Says if it's true
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? diz o número três em inglês
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Diz"

Q: Se diz "on Christmas Eve" ou "at Christmas Eve"?
A: On Christmas Eve

My birthday is on Christmas Eve
The party is on Christmas Eve
Q: A gramática diz que "hear" não aceita "ing" mas já vi as pessoas falarem "hearing".
alguém me explica isso???
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: alguém me diz se tá certo cái này nghe có tự nhiên không?
A: It's ok. You pronounced "special" wrong though
Q: Alguém me diz a diferença de pronunciação de "shit" e "sheet"
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: se diz i don't know ou i not know, ou pode se dizer os dois?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

diz

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý