Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Documental"

Từ giống với "Documental" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa documental và documentary và Would you mind giving me some examples too, thanks a lot ?
A: documentary:non fictional based on information

documental :obsolete

obsolete:no longer used out of date

Bản dịch của"Documental"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? documental

Những câu hỏi khác về "Documental"

Q: I have to wrap up documental process here to leave in time. cái này nghe có tự nhiên không?
A: I would say "I have to finish the documents to leave here in time"

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

documental

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý