Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Dokie"

Ý nghĩa của "Dokie" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: dokie có nghĩa là gì?
A: Dokie isn’t a word by itself. It’s British slang used in the term ‘okie-dokie’ which means ‘okay’

Latest words

dokie

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý