Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Drool"

Ý nghĩa của "Drool" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: Drool over có nghĩa là gì?
A: To want/desire something so much you begin to drool. “The dog drooled over the sizzling steak on the grill”
Q: Drool off có nghĩa là gì?
A: If someone drools off it means that they aren't paying attention. (Most of the time this is paired with a boring action.)

"He drooled off after his teacher started lecturing."
Q: Drool có nghĩa là gì?
A: drop saliva uncontrollably from the mouth.
the baby begins to drool

Câu ví dụ sử dụng "Drool"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với Drool.
A: Why do you drool so much when sleeping?
Do you drool? I drool a lot.
There is a lot of drool on my pillow.
Why do I drool so much?
My drool dries on my mouth.

Từ giống với "Drool" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa Drool và Salivate ?
A: 「salivate」は(例えば)いい食べ物の匂いを感じて、口の中でよだれを作り始めてちょっと濡れて来る。
「drool」は唾が多すぎて、口から出る事

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

drool

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý