Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Du"

Ý nghĩa của "Du" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: cách hỏi "bạn có thích đi du lịch không?" trong tiếng anh là gì? và cách trả lời của câu này? có nghĩa là gì?
A: Do you like to travel?
bạn = you
thích = like
đi du lịch = to travel

Yes, I like to travel.
(Dạ, tôi thích đi du lịch)

No I do not like to travel.
(không, tôi không thích đi du lịch)
Q: du får ha det så bra có nghĩa là gì?
A: Have a nice day.
Q: tôi muốn đi du lịch ở Hàn Quốc có nghĩa là gì?
A: I want to go on holiday to Korea
Q: du lịch có nghĩa là gì?
A: it is the verb to travel - I travel to work every day.
Q: tôi muốn đi du lịch có nghĩa là gì?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Câu ví dụ sử dụng "Du"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với tôi muốn đi du lịch.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với cậu ấy đã đi du học đã được 2 năm rồi.
A: dude, he has been studding abroad for 2 years now.
he has been studding abroad for 2 years now, and he is learning a lot of things.
(I don't know if this is helpful sorry, but you can use it any way you want)
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với du present perfect ?.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với tôi muốn đi du lịch.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với tôi muốn đi du lịch.
A: I want to travel to France

Từ giống với "Du" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa l'emploi du verbe "will" và "going to" ?
A: i will do or i am going to do are very similar, im not sure there is a difference but "going to" suggests sooner than "i will"

Bản dịch của"Du"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? bạn có dự định đi du lịch ở vietnam không
A: Do you plan to travel in VietNam?
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? tôi muốn đi du lich
A: I want to go on a journey
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? bạn thích đi du lịch ở đâu ?
A: Where do you want to travel?
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? tôi muốn đi du lịch
A: I want to travel
I want to go travelling
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? tôi muốn đi du lịch
A: bạn có thể nói là :" i want to travel"

Những câu hỏi khác về "Du"

Q: you're being overly sensitive. when do we use "are being"? dt. du bist überempfindlich
A: when someone is acting certain way at the moment.
Q: könntest du mir bitte helfen
A: could you please help me?
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm tôi muốn đi du học .
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm du lịch.
Q: What du you mean?
Does this sound natural? cái này nghe có tự nhiên không?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

du

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý