Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Dunno"

Ý nghĩa của "Dunno" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: Dunno what to do with you có nghĩa là gì?
A: you are not sure how to respond to the person or how to act toward them
Q: Dunno có nghĩa là gì?
Q: "Dunno if he had enough human left in him to die. " có nghĩa là gì?
A: When you say someone is human, it's not always referring to their species. Sometimes it refers to the quality of their personality. For example, somebody who has a lot of empathy, is humble, kind, or generous is considered to be human. However, someone who is selfish, arrogant, cruel, or manipulative may seem less like a human.

In short, the subject of your sentence possesses so many bad qualities or has done so many bad things in his life that he no longer resembles a human being. And because mortality is the bane of human existence, perhaps the author meant that him not being human means that he has cheated death. Although, they don't mean it literally. It seems like a sarcastic remark.

Hope this helped!
Q: Dunno có nghĩa là gì?
A: It's a slang word meaning "I don't know".
Q: Dunno if he had enough human left in him to die có nghĩa là gì?
A: Maybe he was a very mean person, so he didn't seem human to the speaker. Because he was so terrible, it makes them wonder if he can even die.

Does that sound like the situation?

Câu ví dụ sử dụng "Dunno"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với Dunno.
A: -Whats wrong with him?
"Dunno."
Dunno = don't know

Từ giống với "Dunno" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa i Dunno và i don't know ?
A: Both are the same
Expect that
Dunno is slang and short
You can use any of them if you like

Bản dịch của"Dunno"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Dunno
A:
'I don't know' in English US.
'Dunno' is the British slang.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Dunno
A: Dunno=I don't know=No lo sé/ No sé
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? Dunno
A: Dunno = dunno = I don’t know
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? Dunno
A: do you know English

Những câu hỏi khác về "Dunno"

Q: "Dunno. But at about 1am, I thought my heart was about to explode." What does "But at about I am" here mean?
A: It means approximately at 1 AM or around 1 AM
Q: Dunno what should i do cái này nghe có tự nhiên không?
A: × Dunno what should i do
✓ (I) dunno what I should do

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm Dunno, Lemme, Gimme — pronunciation, please!.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Dunno .-. cái này nghe có tự nhiên không?
A: Wow! That's really good! 😁

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

dunno

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý