Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Dyr"

Những câu hỏi khác về "Dyr"

Q: DYR my SIS ?
She's going to marry next month. cái này nghe có tự nhiên không?
A: It would make more sense to say "she's getting married next month."

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

dyr

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý