Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Ella"

Ý nghĩa của "Ella" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: ella vuela có nghĩa là gì?
A: "She flew"
"flew" es la forma pasada de vuela
Q: ella tiene un gato có nghĩa là gì?
A: “She has a cat.”
Q: ella sticks ass có nghĩa là gì?
A: Is the cup from Lotteria? "ella sticks" is probably "mozzarella sticks"

Câu ví dụ sử dụng "Ella"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với ella comió pizza.
A: Ella comió pizza. = She ate pizza.

Từ giống với "Ella" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa ella tiene frío và ella tiene un café và porque en la primera es is y en la segunda es con have ?
A: A ver estas preguntando sobre frases en inglés que escribiste en español.

She is cold
She has a coffee.

'Is' es conjugación del verbo 'To be' (Ser), significa 'Es', en este caso es 'Estar'.

"She is cold."
Ella está fria.

'Have' (Tener) es otro verbo.

"She has a coffee."
Ella tiene un café.

Estas confundiendo como se usa el verbo 'tener' en español con como se usa en el inglés. En inglés ella no puede 'tener' frio, ella puede 'estar' fria'.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa ¿Es ella mi enfermera? và ¿Es mi enfermera a ella? ?
A: @francotasso Thanks so much guys! I need to look at how to use the 'personal a' more, ha ;-)

Bản dịch của"Ella"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? ella es muy divertida
A: She is very entertaining.
She is very jolly.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Después ella va a su casa y cocina para el almuerzo
A: "Then, she goes to her house and cooks for dinner"
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? ella me vuelve loco
A: She drives me crazy!
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? ella aprendió inglés por sí sola
A: "She learned English by herself."

Or

"She learned Spanish on her own."
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? ella dijo que él era maleducado
A: She said that he was badly educated.

Những câu hỏi khác về "Ella"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm ella tiene ojos cafe piel blanca cabello rubio y largo.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm ella es una discapacitada.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: how to say "ella habría venido si hubiera podido"

A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: ella es una hermosa mujer cái này nghe có tự nhiên không?
A: Casi. Suena que estás diciendo "He is beautiful woman" cuando debes decir "She is a beautiful woman".

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

ella

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý