Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Generally"

Ý nghĩa của "Generally" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: Generally có nghĩa là gì?
A: It means most of the time
Q: Generally có nghĩa là gì?
Q: Generally có nghĩa là gì?
A: Normally/common.
Ex. "She generally has a good idea."
She normally/often has a good idea.

Câu ví dụ sử dụng "Generally"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với Generally.
A: @sad_quails Oh I read it like "Kind of grass" and a little confused.. Anyway, thank you so much
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với Generally and Usually .
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với Generally ....
A: Thank you very much!

Từ giống với "Generally" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa Generally ,Usually và Certainly ,basically ?
A: Generally and usually are quite similar, basically can be used when you are explaining something and certainly can be used to emphasise when the speaker thinks something is true

I hope this makes a bit of sense 🤣
Q: Đâu là sự khác biệt giữa Generally và In general ?
A: It has the same meaning.
They are synonymous. "In general" is considered as an idiom and generally is an adverb. 😊

Bản dịch của"Generally"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Generally

Những câu hỏi khác về "Generally"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm - "Generally".
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Generally cái này nghe có tự nhiên không?
A: Your pronunciation is already good. Just relax a little more
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm Generally.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm Generally.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

generally

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý