Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Grandson"

Những câu hỏi khác về "Grandson"

Q: "Grandson's Hand" is a tool to scratch your back.
「孫の手」とは背中を掻く道具のことです。 cái này nghe có tự nhiên không?
A: Perfect except a native speaker would most likely put "a" or "the" in front of "Grandson's Hand" depending on the context. There might be an occasion where you would leave it blank, but it's unlikely.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

grandson

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý