Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Hai"

Từ giống với "Hai" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa HAI và HELLO ?
A: Hai or Hi is less formal. Hello is formal. Hello and Goodbye. Hi or Hai and Bye or Bye Bye

Bản dịch của"Hai"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? HAI
A: This answer might be useful.

https://hinative.com/questions/2868738
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? HAI
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? HAI
A: ??
Would you like to practice English with me?
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? HAI
HAI
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

hai

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý