Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Hayat"

Ý nghĩa của "Hayat" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: hayat có nghĩa là gì?

Câu ví dụ sử dụng "Hayat"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với hayat.
A: Hayat = Life/Lifetime

He led an interesting life.

You can't spend your life terrified to leave the house

After they returned home, their life returned to normal.

The children are so full of life.

Bản dịch của"Hayat"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? hayat nasıl gidiyor
A: Bu yanıtlar yardımcı olabilir.

https://hinative.com/questions/10068747
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? hayat kısa kuşlar uçuyor
A: life is short, birds are flying
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? hayat her gün yeni bir şeyler öğrenince güzel
A: life is beautiful every day ehen you learn something new
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? hayat nasıl gidiyor
A: how is life going
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? hayat

Những câu hỏi khác về "Hayat"

Q: hayat nasıl gidiyor ingilizce de nasıl denir
A: How is life going

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

hayat

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý