Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Incenso"

Bản dịch của"Incenso"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? incenso
A: Creio que sea “incense”, a não ser que é um cognato falso.

Incense é como um “gum” ou “spice” que queimam para tener o cheiro doce que ele produce (em inglés).

Latest words

incenso

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý