Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Indonesia"

Ý nghĩa của "Indonesia" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: Can you speak indonesia??? có nghĩa là gì?
A: in indonesia, people speak indonesian, its their home language. known as behasa melayu. this is different from malay language(malaysia)

Câu ví dụ sử dụng "Indonesia"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với indonesia.
A: Indonesia is a nation of multiple islands with disparate cultures.
The language of Indonesia is spoken by many people. It is the 7th largest language group in the world.
Indonesia straddles the equator.
There are many mountains on the islands of Indonesia.
One of the most destructive volcanic eruptions in modern history was on the island of Krakatoa in Indonesia in 1883. The sound of the explosion was distinctly heard 5000 kilometers away from the blast.
Rice dishes are a common food in Indonesia.
The food of Indonesia is delicious.
The Strait of Malacca between Malaysia and the island of Sumatra in Indonesia is beautiful.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với indonesia.

Bản dịch của"Indonesia"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? I Heard that indonesia is still economy is stable.
so we hope that we'll be waiting for the good news.
and please watch out for corona19

best regards,
____
A: I heard that Indonesia's economy is still stable so we'll be waiting for some good news.
And please be careful with the corona19.

or

I heard that Indonesia's economy is still stable so we're hoping for some good news.
Take care of yourself and please be careful with the corona19.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? indonesia
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? i from indonesia
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? how do you do to i in indonesia
A: We pronounce it as a short "I," like the word "in."
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? have you ever going to indonesia?
A: Have you ever been to Indonesia?

Những câu hỏi khác về "Indonesia"

Q: indonesia is the biggest moslem population in the world cái này nghe có tự nhiên không?
A: Indonesia has the biggest muslim population in the world
Q: indonesia memiliki banyak budaya, budaya dari pulau/daerah mana yang paling kalian suka??
Q: What do you think about indonesia?
A: Indonesia is situated near Australia. I'm aware that alot of Australians go to Bali to party (to my disdain). To me, they seem they have a good jdm car culture and seems like a great place to go since they all seem to be nice people. (based on my Indonesian friend i know over Steam)
Q: What did you think when you first knew about indonesia ?
A: India 😂 I'm sorry I'm just being honest
Q: I love indonesia and indonesian because they re pretty for me cái này nghe có tự nhiên không?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

indonesia

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý