Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Ini"

Bản dịch của"Ini"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? ini
A: not sure what that word meana
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? ini adalah foto keluarga saya
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? ini
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? ini bekas siapa?
A: "Who did this?" or "Who had done this?" Or "who had been using this (item)?" Or bekas in indonesia can also means a container so the sentences would be "whose container is this?"

Những câu hỏi khác về "Ini"

Q: ini pertanyaan cái này nghe có tự nhiên không?
Q: how to talk ini seharusnya tidak terjadi in english uk cái này nghe có tự nhiên không?
A: This is not English!
Q: "ini adalah hari yang melelahkan"
apa bahasa Inggrisnya?
A: Today is a tiring day.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

ini

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý