Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Iris"

Ý nghĩa của "Iris" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: hello I'm iris shatsang
có nghĩa là gì?
A: Hello is a greeting. Iris Shatsang is a woman's first and last name.
Q: Flip iris to a mirror có nghĩa là gì?
A: Is this a band name? It doesn't really make sense.

Bản dịch của"Iris"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? iris
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? iris
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? iris

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

iris

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý