Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Isso"

Ý nghĩa của "Isso" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: isso có nghĩa là gì?
A: tu quer saber oq significa " what the hell" , ou quer saber oq ta escrito na charge?
Q: isso? Vi em How To Get Away With Murder e não entendi nada. có nghĩa là gì?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Câu ví dụ sử dụng "Isso"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với " isso não me agrada " or " isso me deixa muito estressada x .
A: it piss me off
it turn me angry
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với isso eu sei de cor e salteado.
A: I know that by heart. I know that like the palm of my hand. I know that better than I know myself
I can't think of more common ways to say that, but I'm pretty sure English doesn't have anything nearly as expressive as de cor e salteado hahahah
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với isso é nojento.
A: You're licking your own hair, this is disgusting.
"Look at the food " - that is disgusting

Bản dịch của"Isso"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? isso pode terminar mal
A: "This will/may end badly"
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? isso é brega
A: "This is cheesy" ou "This is so lame"
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? "isso parece bom..."
A: Depende do contexto mas: "it looks good" ou "it sounds good"
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? isso nao importa
A: It doesn't matter :)
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? isso

Những câu hỏi khác về "Isso"

Q: isso soa como "Beach" ou "Bitch"? cái này nghe có tự nhiên không?
A: i think you should say the beach longer.
Q: isso soa bem? cái này nghe có tự nhiên không?
A: Put more energy on "so"
Q: isso soa natural ? cái này nghe có tự nhiên không?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: isso soa natural? o que posso melhorar? cái này nghe có tự nhiên không?
A: Sounds great! Although I would maybe say it like:
"We should go out some time."
Q: isso soa natural? cái này nghe có tự nhiên không?
A: Sim! Mas vc tbm pode usar "hey dude/hey bro/hey buddy"...

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

isso

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý