Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Ito"

Bản dịch của"Ito"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? ito po ang una ko guhit ganitong klasi itsura, para sakin hindi sila pangit saningit ko sila ay kakaiba at magan
A: This is my first drawing with this kind of style. To me they aren't ugly, I think they all look different and beautiful.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? ito ang simula ng bagong araw
A: this is the beginning of a new day
-dawn
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? ito kiri basami ✂︎
A: Sewing scissors is the best translation.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? ito po ang menu
A: I think it means "Here's the menu."

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

ito

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý