Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Iu"

Bản dịch của"Iu"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? what iu love
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? what iu your name
A: What's your name.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? what iu your name
A: What’s your name?
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? where iu it?
A: where is it ?
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? what iu your name
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Iu"

Q: what iu encourage mean?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

iu

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý