Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Journalism"

Ý nghĩa của "Journalism" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: Journalism can be so prescribed. I find comfort in the who, what, where. có nghĩa là gì?
A: I think they are trying to say that they don’t want to be told what to think by a writer. They just want to know the facts of the situation.

Bản dịch của"Journalism"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Journalism
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Journalism"

Q: Journalism is the same as Communication and media studies?
A: you mean college wise?

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

journalism

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý