Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Junc"

Những câu hỏi khác về "Junc"

Q: Junc on Sync cái này nghe có tự nhiên không?
A: I have never heard of “junction on synchronicity”. Where did you see this?

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

junc

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý