Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Kana"

Ý nghĩa của "Kana" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: kana ma lya có nghĩa là gì?
A: I don't know, that's not French
Q: kana kaliya có nghĩa là gì?

Từ giống với "Kana" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa kana và hiragana ?
A: kana is "the group/category" , what you call the writing system (someone correct me here), so Kana involves 3 writing Japanese systems: hiragana, katakana and kanji.

Bản dịch của"Kana"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? me kana ka rah hu
A:

I'm eating meal.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? kana pe pohache
A: Where have you reached?
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? kana bna diya ko English me kya kehti hai
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? kana kha lea
A:
having a meal,,,,🙋
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? kana kaha kya
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Kana"

Q: kana keep khai cái này nghe có tự nhiên không?
A: The only meaning most of the English-speaking world knows for "kana" is the Japanese syllabary (hiragana, katakana). And nothing spelled "khai" exists in the Oxford English dictionary.
Q: When we write only in kana, we put spaces between words but we don't do it except in children's books or in poems because kanji works like space in English. It tells you where words start and where they end. cái này nghe có tự nhiên không?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

kana

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý