Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Ki"

Ý nghĩa của "Ki" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: kis class me padhte ho in English có nghĩa là gì?
Q: me ki kra hun có nghĩa là gì?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: ki có nghĩa là gì?
A: In English? Nothing, it’s not a word. Do you mean ‘key’?
Q: ki sorta có nghĩa là gì?
A: I don't think I have ever heard that.
Q: kis koo kahay. ya per. kis koo bolay có nghĩa là gì?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Câu ví dụ sử dụng "Ki"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với ki Mausam Mausam lalalàlalalalalaalaallalalallalalalalalalallalalalaalalalalallalalalalalallalalalalalalalalalalalalalalalla
.
A: are you crazy? 😂😂😂😂
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với ki tumar nam.
A: What is your name?

Bản dịch của"Ki"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? ki mein tuhanu pasand Hain?
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? ki kar rahe ho
A:
ki gal ?🙏🙏
jevey minu pata ni ?
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? kis baat ke liye naraz ho
A: why u mad for
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? टाइम kis liye badal chuka h
A: what the time has changed for
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? ki haal aa tohada

Những câu hỏi khác về "Ki"

Q: Then take his kis emoji
I'll

Correction:
Then I’ll take his kiss emoji
A: Damn, we stealing emojis now? ;D
Correct ^^
Q: ki haal hai
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm kisess.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: ki karna chieda ha
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

ki

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý