Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Leader"

Ý nghĩa của "Leader" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: Leader có nghĩa là gì?
A: General term for the person in charge of a group. A president is a leader. Secondarily the car at the front in a race is the leader/in front.

Từ giống với "Leader" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa Leader và Manager ?
A: Leader, I would say is someone who leads in any aspect, for example. "She is the leader of our chess group" Meaning the leader will decide what the group will do and also participate. Whereas for manager, "She is the manager of our chess group" The manager will simply organise the activities, contests etc, but will not participate.

Bản dịch của"Leader"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? (I'm Leader in a group)
Yo éstoy pendiente de unas chicas
Yo las cuido, ayudo, lideró y hablo con ellas constantemente
How do you Say "Estoy pendiente de ellas"
How do you say " Me gano fácilmente la confíanza de las chicas que lideró"
A: "I am waiting for a group of women. I look after, help, and lead them, and I am constantly communicating with them."
"I am waiting for them."
"I easily earn the trust of the women that he led."

Pero no entiendo el contexto. Estas asumiendo la responsibilidad de lider despues otro chico? Y ahora estas esperando por este group de chicas para llegar?
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Leader
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Leader"

Q: Leader is not almighty, we should have our own opinion to judge something is right or not. cái này nghe có tự nhiên không?
A: The leader is not almighty, we should have our own opinion to judge whether something is right or not.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

leader

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý