Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Ma"

Ý nghĩa của "Ma" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: "ma" is the abbreviation of which word in this context? có nghĩa là gì?
A: "Ma" is short for "mama" or "mamasita" and is a flirtatious way to refer to a woman. Kind of like calling someone "baby".
Q: hey ma có nghĩa là gì?
A: "Hey mother" or "hey mom" in a casual way. I think it could also be a dialect.
Q: Ma IPhone goes pin pin
cuz ur mans on ma line like ding ding
but it's not a ting ting
cuz he eats me up like din dins

(this is of "Queen's speech 3" song) có nghĩa là gì?
A: My iPhone rings
Because your man phones me
But it's not a problem
Because he performs oral sex on me


😅🤣
Q: ma boy có nghĩa là gì?
A: Maneira informal de dizer "my boy"
"Esse é meu garoto"
Q: live mas có nghĩa là gì?

Câu ví dụ sử dụng "Ma"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với ma krun gi ye.
A:
"ma karun gi ye" means = I will do this
here's one example sentence:
1. I'll do this no matter what happens.
I hope it will be helpful for you.🙂
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với ma age tution nahi gauga.
A: Mom will not sing anymore.
Mom doesn't want to sing anymore today.
Mom won't sing anymore right now, she's going shopping.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với ma.
A: By ma do you mean mom?
Ma/mom came home from work.
Ma/mom made dinner.
The lady in the picture was my ma/mom
Who is his ma/mom.
Why did my ma/mom leave?
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với mas que .
A: Él tiene más que yo = He has more than me
más que = more than

Él es más alto que yo = He is taller than me
más alto que = taller than (literal translation = more tall than)
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với ma boht prashan hoon..
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Từ giống với "Ma" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa ma brother / ma sister và my brother / my sister ?
A: No, “ma” is not a word. You shouldn’t say that
Q: Đâu là sự khác biệt giữa ma và my ?

Bản dịch của"Ma"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? mas que amigas hermanas
A: Perfect! You're very welcome!
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? ma chal nahi sakhta
A: Mother can't be wolk..😊😊
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? mas
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? ma mère est blonde
A: My mother is blonde (or, fair)
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? ma che cazzo fanno sti scemi i merda
A: what the fuck are these shitty idiots doing?

Những câu hỏi khác về "Ma"

Q: you don't strike ma as.... what's the meaning?
please provide examples
A:
“You don’t strike me as…” means, “you don’t seem to be…” or, at a first glance, you don’t seem like the kind of person who would/is… whatever

You don’t strike me as a religious man.

He didn’t strike me as the kind of kid who would skip school.

He didn’t strike me as the jealous type.

(meaning, I don’t really know for sure, but this was my first impression.)
Q: What does mean '36pills on ma brain'? It means suicide..?
A: A 36 pill is a drug in the meth family. It’s called “36 pill” because it has the number 36 on the pill. It helps people with depression feel happier and more energetic, but if someone takes too many, they can become addicted or die from an overdose. So it sounds like the person who said this might be in a good mood from taking the 36 pill, but they may be addicted or depressed.

https://www.drugs.com/imprints/36-27119.html
Q: Thank ma friends (고마워요 친구들) cái này nghe có tự nhiên không?
A: Thank you guys
Thanks friends
Thanks a lot guys (너무 고마워요 친구들)
Thank you my friends

Guys: means man but also a lot of people use it for 'everyone' 'friends' "
Q: ma ghar jana chahata hun
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: is ma accent rite? cái này nghe có tự nhiên không?
A: Yeah good job. Just don't repeat "father" twice

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

ma

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý