Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Muja"

Ý nghĩa của "Muja" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: Muja nhi pta có nghĩa là gì?

Bản dịch của"Muja"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? Muja gar Jana hai
A:
I want to go home,,,,,🙋
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? Muja apna aap par barosa ha k ma yeh kar sakta houn
A: I have faith in my self that i can do this .
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? Muja lagta ha k tumhara dimag kharab ho giya ha
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? Muja school jana hai
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? Muja ajj canter nhiii jana ha
A: 1) I said I will go college
2) will you eat

3) I don't know if vay will come to college

4) would you like tea

5) I'm going to shimla in a couple of days

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

muja

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý