Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Ola"

Ý nghĩa của "Ola" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: Ola como estas, mi nombre es Emina.
Yo tengo una muy pero muy linda hermana, padre y madre.. Ejos todo en mi mundo, yo mucho amo ejos. có nghĩa là gì?
A: If you want to say that in English it would be:

Hello, how are you? My name is Emina. I have one, but very pretty / cute sister, father and mother (= parents).

If you want to say it in Spanish, grammatically correct, it would be:

Hola, ¿cómo estás? My nombre es Emina. Tengo una, pero muy linda hermana, padre y madre (= padres).

Don’t know what do you mean with what’s said after the mother part.

Câu ví dụ sử dụng "Ola"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với Ola como vai.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với Ola.
A: ???? Ola is not an English word.

Bản dịch của"Ola"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Ola, Oi,
A: "Hello, Hi, Hey,..."
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Ola
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Ola
A: Well you can use...
Hello how are you?
What's up?
What's going on?
How have you been?
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Ola Onde você mora
A: Hello , Where do you live?
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Ola sou bonito
A: Hello I'm pretty

Những câu hỏi khác về "Ola"

Q: I am Ola and i from Poland . cái này nghe có tự nhiên không?
A: I am Ola and I'm from Poland.
Or
I'm Ola and I'm from Poland.
or
My name is Ola and I'm from Poland.
or
My name's Ola and I'm from Poland.
Q: Ola, alguém poderia me dar exemplos sobre como eu posso brigar com meu filho em inglês? algo como: não faça isto se não eu vou te bater.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Ola
Estou aprendendo inglês e tenho dúvida, quando estamos aprendendo somos curiosos para saber como pronunciar as palavras.
como saber o som da pronuncia só lendo uma palavra sem escutar é possível só com o vocabulário??!
Obrigada
Q: Ola! essa é uma parte da música do JB "My mama don't like you and she likes everyone" Eu queria saber se o "don't" está certo, ou seria doesn't?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Ola soy alumna de secundaria necesito aprender ingles alguna persona que me ayude por favor es un poco urgente 😃😃😑😑😟😟
A: @Mari24Fer08: Qué necesitas saber?

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

ola

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý