Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Perro"

Ý nghĩa của "Perro" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: perro có nghĩa là gì?
Q: perro có nghĩa là gì?
Q: perro có nghĩa là gì?
A: @andre123: Dog

Bản dịch của"Perro"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? perro
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? perro ladrador, poco mordedor ?
A: "Barking dogs seldom bite"
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? perro
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? perro
A: @mey_035: dog
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? perro que no ladra no muerde
A: A barking dog doesn't bite 🐕

Những câu hỏi khác về "Perro"

Q: perro cái này nghe có tự nhiên không?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: perro cái này nghe có tự nhiên không?
A: Quieres saber que es en inglés? Porque en inglés se dice "dog"

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

perro

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý