Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Quiero"

Ý nghĩa của "Quiero" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: quiero que seas ese alguién por quién vivir, por quién sonreír, por quién esforzarme y no rendirme nunca, quiero que seas mi motivación para ser alguién grande y especial para el mundo y para ti. có nghĩa là gì?
A: "I want you to be that person for whom to live, for whom to smile, for whom I strive and never give up, I want you to be my motivation, to be someone great, and special, to the world and to yourself."

Very Nice.
Q: quiero verme en un espejo có nghĩa là gì?
A: I want to see myself on a mirror.
Q: quiero ir a la fiesta? có nghĩa là gì?
A: "I want to go to the party" 👍
Q: as possible as! quiero conocer mas palabras con as- as , gracias. có nghĩa là gì?
Q: no quiero es non voglio ? có nghĩa là gì?
A: yo no quiero aburrir . Para hacer que se aburren.

Câu ví dụ sử dụng "Quiero"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với quiero estudiar animación digital .
A: I want to study digital animation.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với no me quiero levantar!.
A: I don't want to get up.
That's the most common.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với quiero comprar esto ¿cuanto cuesta?
.
A: I want to buy this. How much is it?
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với quiero conocerte.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với quiero aprender inglés .
A: @WilliamGomez: " I want to learn English" :
- because I want to visit United States. (porque quiero visitar Estados unidos)
- because I have a friend who speak English and I want to chat whit him/her (porque tengo un amigo/amiga que habla inglés y quiero platicar con él/ella)
because is I want to learn a second language (porque quiero aprender otro idioma)
espero que te sirva.

Từ giống với "Quiero" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa quiero un helado và te quiero ?
A: quiero un helado = I want an ice cream
te quiero = I love you
Q: Đâu là sự khác biệt giữa quiero saber cuál es la diferencia entre el inglés americano và el inglés británico? ?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Đâu là sự khác biệt giữa quiero comer và quiero pedir comida ?
A: I want to eat, I want to ask for / order food.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa quiero estar atu lado và y yo quiero estar atu lado ?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Bản dịch của"Quiero"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? quiero darte un abrazo
A: Here's how I say it.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? quiero escalar una montaña
A: I want to climb a mountain
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? quiero conocer muchas personas
A: I want to know/meet a lot of people
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? quiero comer muchos frijoles !
A: I want to eat a lot of beans
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? quiero ir al supermercado
A: I want to go to the supermarket.

Những câu hỏi khác về "Quiero"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm no quiero eso .
A: I don’t want that.
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm quiero trabajo.
A: I want work. I'm looking for work. I need work.
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm quiero comer leche con pan
.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm quiero viajar a muchas partes del mundo.
A: I want to travel for much places of the world
Q: what does it means quiero tu verga en mi boca...
A: Ill try tu DENUNCIARTE!!😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😡😠😡😠😡😠

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

quiero

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý