Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Saya"

Ý nghĩa của "Saya" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: saya seorang pelajar có nghĩa là gì?
A: I am a student
Q: saya sangat bosan có nghĩa là gì?
A: I am very bored
Q: saya baru belajar berbicara bahasa inggris có nghĩa là gì?
A: I just learned how to speak in English.

Câu ví dụ sử dụng "Saya"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với saya cinta kamu.
A: I tell my husband “I love you” everyday.

I always say “I love you” to my kids before they go to sleep at night.

“I love you” is something to say to those you love.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với saya sangat senang berkenalan denganmu,semoga kita bisaenjadi teman dekat.
A:

I'm pleased to meet you. I hope we can be good friends
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với saya tidak begitu pandai bahasa inggris,tolong ajari aku bahasa inggris.
A: I'm not really good in english, can you teach me?

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với saya sudah melakukan itu kemaren..
A: i already did that yesterday. is it answering your question?

Bản dịch của"Saya"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? saya suka makan banyak sampai kenyang
A: i like to eat until i am full
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? saya dari indinosia
A: I'm from Indonesia.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? saya tidak mengerti ini
A: I don't understand
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? saya seorang yang berkepribadian introvert
A: i am a person with an introvert personality / i am an introvert person
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? saya sedang tidak enak badan
A: “I am not feeling well.”

Những câu hỏi khác về "Saya"

Q: saya terlalu banyak berfikir
A: I'm thinking too much
Q: saya sedang mencari seseorang in english US
A: xxx video my video https://youtu.be/NG3FXnIw-oI
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm saya tidak mengerti yang kamu katakan karena saya kurang bisa berbahasa inggris.
A: i don't understand what you're talking about because i can't speak English very well.
Q: saya tidak terlalu lancar menggunakan bahasa inggris. karena saya malas belajar.
A: saya tidak berpikir kamu malas. Bahasa Inggris sangat sulit.
Q: saya ingin ke Amerika
A: I want to go to America

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

saya

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý