Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Several"

Ý nghĩa của "Several" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: Several có nghĩa là gì?
A: It is similar to “many”!
Q: Several có nghĩa là gì?
A: it's almost the same as "many".
Q: Several có nghĩa là gì?
A: you have more than 1 of something. 'I have several ideas' 'i have several apples' usually used if you have more than 6 of something but less than 10.
Q: Several có nghĩa là gì?
A: Más de dos pero no muchos. More than two but not many.
Q: Several có nghĩa là gì?

Câu ví dụ sử dụng "Several"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với Several.
A: there were several people at the party.

several hours went by as she read her favorite book.

he has several photos of himself.

she always needs several napkin because she is a messy eater.

Từ giống với "Several" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa Several và A few ?
A: Technically, "several" and "a few" mean the same thing. They both mean more than two but not many.
But in common usage, several is more than a few.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa Some và Several ?
A: Some is an unspecified amount and several is more than two but not many.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa "Several" và "a few" ?
A: casi lo mismo pero creo que several implica poco mas.

i have several books
i have a few books

i have few books (sin a) implica, casi ningún libros. creo que es similar en español con "poco".
Q: Đâu là sự khác biệt giữa Several và Few ?
A: @Catherine-33:

for me *a* few is approximately 3

several is approximately 7

"few" (no article) = not many

Bản dịch của"Several"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Several
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Several
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Several
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Several"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm Several.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm Several.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm Several.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

several

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý