Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Siz"

Bản dịch của"Siz"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Siz evli misiniz
A: are you married?
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Siz nasılsınız ?
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Siz
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Siz ne önerirsiniz?
A: "What do you recommend?"

Những câu hỏi khác về "Siz"

Q: Siz İngilizce konuşanlar normal bir şehir hayatında en fazla hangi cümle veya filleri kullanırsınız?
A: 1. to dump - someone to end a romantic relationship with someone

2. to screw up - something to mess things up

3. to take a raincheck - can't do something right now, but want to do it later

4. to jack up the prices - to suddenly increase prices

5. to drive someone up the wall - to make someone crazy

6. to ride shotgun - to be in the passenger seat

7. a couch potato - someone who always stays inside

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

siz

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý