Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Socked"

Câu ví dụ sử dụng "Socked"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với socked.
A: I socked her in the face. She socked him in the face.

Bản dịch của"Socked"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? socked up
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Latest words

socked

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý