Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Tela"

Bản dịch của"Tela"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? A tela do meu celular trincou
A: My phone's screen cracked
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? tela de araña
A:

known as a cobweb
e.g. cobwebs hanging from the rafters.
or a spider's web
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? tela
A: Puedes decir “material.” Por ejemplo, “¿de que está hecha la tela de esa ropa?” Se traduce a “of what material are the clothes made of?” “Material” se escribe igual en inglés y español y significa lo mismo.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? tela
A: tela se dice "fabric"
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? tela de pintura
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

tela

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý