Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Trama"

Ý nghĩa của "Trama" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: trama có nghĩa là gì?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Bản dịch của"Trama"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? trama
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? trama
A: Trama = 'Plot' in english. But did you mean 'Trauma?' Trauma means long term distress to the body or mind.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? trama
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? trama

Latest words

trama

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý